Väljakutsetel ja kursustel on korduvalt minu käest küsitud, kuidas saada töötukassa partneriks. Ma ei ole ise seda teed veel läinud, sest minu koolituskarjääri jooksul ei ole uute koolitajate vastuvõtuvooru avatud. Küll aga, on enne töötukassa partneriks kandideerimist võimalik sul juba koolitusseaduse alusel tõsta oma koolituse kvaliteeti. Sel teemal kutsusin oma kogemust jagama Sisemine rahu koolituskeskuse asutaja Kristina Tamme.

Sel korral keskendume täiendkoolitustele mitte tasemeõppele ja toon välja mõned olulisemad nõuded:

Kvalifikatsioon

Oluline on piisav erialane haridus või kogemus sellel alal, mida sa õpetad. Koolitajad peaksid omama asjakohast kvalifikatsiooni ja pädevust, et tagada kvaliteetne koolitustegevus.

Õppekava ja õppematerjalid

Koolitustegevuse jaoks on vaja selget ja struktureeritud plaani, ehk õppekava. Õppekavas tuleks määratleda õpitulemused, koolitusteemad, metoodika ja õppematerjalid. Koolitaja peab kohandama õppekava vastavalt sellele, mida osalejad vajavad, ja tagama, et õppematerjalid on õiged ja ajakohased.

Hindamine ja tagasiside

Koolitusseadus nõuab hindamis- ja tagasisidesüsteemi rakendamist. Koolitaja peaks hindama osalejate õpiväljundeid ja mõõtma nende saavutusi. Tagasiside kogumine osalejatelt aitab parandada koolituse kvaliteeti ja kohandada seda vastavalt osalejate vajadustele.

Kvaliteedikontroll

Koolitustegevuse kvaliteedi tagamiseks tuleb rakendada kvaliteedikontrolli meetmeid. See tähendab, et koolitaja jälgib ja hindab protsesse ja tulemusi, et veenduda, et koolitus vastab kindlatele standarditele. Koolitaja peaks pidevalt hindama ja parandama oma tööd, et tagada parim võimalik kvaliteet.

 

Isegi kui sa ei ole töötukassa partner, siis seaduspärane lähenemine oma koolituste ülesehitamisel aitab tõsta sinu usaldusväärsust. Kui tahad täpsemalt teada, millistele kriteetrumitele tuleb vastata, et saada haridusministreeriumi koolitusettevõtete nimekirja, kuula meie podcasti.