Raamatupidamine on alustavatele ettevõtjatele tihti peavaluks või ei pöörata sellele küllalt tähelepanu. Kui sa ei ole kursus, kuidas korrektselt oma raamatupidamisega seotud dokumente korras hoida, siis kindlasti mine raamatupidaja konsultatsioonile. Seal selgitatakse sulle kuidas hoida oma firma dokumentatsiooni korras ning et ei tekiks hiljem sissetulekute deklareerimisel halbu üllatusi.

Millised on enimlevinud vead, mida teevad alustavad ettevõtjad?

 • Liiga kaua oodatakse raamatupidajalt abi küsimisega – mitu aastat kogunenud ebakorrektset arvete pidamist on väga raske korda teha, sest on osad dokumendid juba kadunud ja ei mäleta, kas oli ettevõtlusega seotud kulu või mitte.
 • Valesti palga arvestamine ja deklareerimine – sellega võivad hiljem kaasneda suured tagasimaksed ja viivised
 • Ei teata, millised kulutused võivad minna firma kuludesse ja millised mitte
 • Ei süstematiseerita oma raamatupidamist, dokumendid on kadunud või raskesti leitavad

Millal palgata endale raamatupidaja?

 • Kui endale makstav palk on peaaegu igakuiselt erinev – maksude arvestamine võib probleeme tekitada
 • Kui palkad endale lisa töötajaid
 • Käibemaksukohustlasena
 • Kui tunned, et sinu närvid ei pea vastu või tahad oma aega panustada teistele tegevustele

Mis kulud võivad minna ettevõtte alla?

 • Põhitegevusega seotud kulud – toote loomise kulud, vajalike platvormide maksed
 • Turundus – tasulised reklaamid
 • Juhtimisega seotud – koolitused, raamatud
 • Kodukontori kulud – arvesta ausalt kui palju kulub sinu töövälisteks tegevusteks ja kui palju päriselt töö tegemiseks
 • Sõiduauto – kui on isiklik sõiduauto, siis peab pidama sõidupäevikut, mille alusel saad küsida kompensatsiooni