Uue aasta saabudes kipume sageli rääkima eesmärkidest ja nende tähtsusest. See on psühholoogiliselt mõjus aeg, kus tunneme end motiveerituna alustama uut peatükki oma elus. Ent kas meie otsused on alati kooskõlas nende eesmärkidega? Miks mõnikord tundub, et meie pingutused ei vii soovitud tulemusteni?

Eesmärkide seadmine ja identiteedi roll

Sageli seisame silmitsi olukordadega, kus meie seatud eesmärgid ei ühti meie praeguse identiteedi ja harjumustega. Näiteks võime soovida saavutada rahalist stabiilsust, kuid meie harjumused ja käitumismustrid ei toeta seda eesmärki. On oluline mõista, kuidas meie identiteet ja senised harjumused võivad mõjutada meie võimet eesmärke saavutada.

Psühholoogiline mõju eesmärkidele

Eesmärkide seadmine võib olla emotsionaalselt laetud protsess, kus meie alateadlikud tunded ja uskumused mängivad olulist rolli. Näiteks võib meil olla rahaline eesmärk, mis sümboliseerib meile turvatunnet ja rahulolu. Kuid kui me ei suuda selgelt mõista, mis meid tegelikult motiveerib, võime jääda lõksu omaenda saboteerivate mõtete ja käitumismustrite juurde.

Takistuste märkamine ja ületamine

Oluline on märgata ja ületada takistusi, mis võivad meie eesmärkide saavutamist pidurdada. Näiteks võime kogeda hirmu või ebakindlust seoses finantsiliste otsustega. Sel juhul võiksime küsida endalt, mis täpselt meid hirmutab ja kuidas saaksime astuda samme selle hirmu ületamiseks.

Tähtajaarvestus ja eesmärkide mõõdetavus

Eesmärkide seadmisel on oluline määratleda selged ja mõõdetavad sihid. Kui meie eesmärgid on liiga üldised või ebamääraselt sõnastatud, võib see raskendada nende saavutamist. Seega peaksime seadma konkreetseid eesmärke, mille saavutamist saame jälgida ja mõõta ajas.

Motivatsiooni tõstmine edu saavutamiseks

Motivatsioon on oluline tegur eesmärkide saavutamises. See aitab sul ületada takistusi ja püsida pühendununa. Üks viis motivatsiooni suurendamiseks on visualiseerida oma eesmärke ja keskenduda nende saavutamisele. Samuti on oluline enda jaoks selgeks teha, millist edu sa soovid saavutada ning milliseid samme pead selle poole liikumiseks tegema. Iga väike samm loeb ja viib sind lähemale oma unistuste elluviimisele.

Eesmärkide täitmine läbi teadlike otsuste ja tegevuste

Eesmärkide saavutamine nõuab sageli teadlikke otsuseid ja mugavustsoonist väljumist. See võib hõlmata ebamugavate, kuid vajalike sammude astumist ning uute harjumuste kujundamist. Oluline on meeles pidada, et iga tehtud otsus ja tegevus suunab sind lähemale oma eesmärkidele ning aitab sul saada inimeseks, kes suudab need eesmärgid täita. Seega, alusta juba täna väikeste sammudega ja astu teadlikke otsuseid oma eesmärkide!

Kokkuvõte

Kokkuvõttes on oluline mõista, et meie otsused ja teod peaksid olema kooskõlas meie püstitatud eesmärkidega. Selleks peame olema teadlikud oma alateadlikest mõtetest ja uskumustest ning valmis astuma samme nende ületamiseks. Ainult nii saame liikuda lähemale oma soovitud tulemustele ja saavutada suuremat rahulolu ja turvatunnet oma elus.

Ei jõua ära oodata järgmist podcasti osa?

Ühine Inspiraatorid Facebooki grupiga ja saad vaadata #õppimisneljapäevade live sessioone koos teiste inspiraatoritega kuu aega enne kui need podcastina välja tulevad. Samuti saad jooksvalt tekkivatele küsimustele ka kiirelt asjakohased vastused.

Liitu Inspiraatoritega: www.facebook.com/groups/inspiraatorid/ 

Inspiraatorid podcast

https://www.instagram.com/inspiraatorid/

 

Sigrit Säga

https://www.facebook.com/sigritsaga

https://www.instagram.com/sigrit.saga