Täna on meil väga praktiline teema, mis paljudele võib tunduda veidi keeruline, kuid me anname endast parima, et see võimalikult lihtsaks ja selgeks teha. Uued maksumuudatused võivad olla ettevõtjatele nii väljakutse kui ka võimalus. Oluline on olla kursis nende muudatustega ja mõista nende mõju oma äritegevusele. Meiega liitus Katrin Bouziane, kogenud raamatupidaja, et rääkida meile lähemalt erinevatest maksumuudatustest, mis mõjutavad ettevõtlust 2024. aastal.

Katrin on äärmiselt kogenud raamatupidaja, kelle teadmised ja kogemused ettevõtluse valdkonnas on hindamatud. Ta on olnud ettevõtja juba aastaid ning tegutsenud raamatupidajana veelgi kauem. Viimase pooleteist aasta  jooksul on ta lisaks ka koolitajana tegutsenud, aidates ettevõtjatel ja ettevõtetel paremini mõista raamatupidamise ja maksunduse keerukusi.

 

Raamatupidaja roll ettevõtluses ja maksudeklaratsioonid

Raamatupidajal on ettevõtluses oluline roll, eriti maksumuudatuste ajal. Nad aitavad ettevõtjatel mõista uusi nõudeid, esitada õigeaegselt deklaratsioone ning optimeerida kulusid. Maksumuudatuste perioodil on oluline koostöö raamatupidajaga, et tagada õigeaegne ja täpne maksudeklaratsioonide esitamine ning vältida võimalikke karistusi või arusaamatusi maksuametiga.

Raamatupidamine on üks olulisemaid valdkondi ettevõtte juhtimisel, eriti maksumuudatuste ajal. Korrapärane ja õigeaegne raamatupidamine aitab tagada ettevõtte finantsilise tervise ning võimaldab paremini jälgida ettevõtte rahavoogusid ja kulutusi. Seega tasub investeerida professionaalsesse raamatupidamisse, mis tagab ettevõtte finantsilise stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse.

 

Maksumuudatuste mõju mikroettevõtjatele

Maksumuudatused võivad eriti suurel määral mõjutada mikroettevõtjaid, kellel on piiratud ressursid ja väiksemad käibed. Sellistel ettevõtjatel võib olla keeruline jälgida ja mõista uusi maksumuudatusi ning kohandada oma äritegevust vastavalt. Seetõttu on oluline pakkuda neile piisavalt tuge ja ressursse, et nad saaksid hõlpsamini kohaneda muutustega ning vältida võimalikke maksuprobleeme. Samuti võivad mikroettevõtjad kaaluda koostööd professionaalse raamatupidajaga, et tagada nende äritegevuse maksimaalne efektiivsus ja jätkusuutlikkus.

 

Käibemaksukohustuslaseks saamine ja maksustrateegiad

Üks oluline teema, mida ettevõtjad peaksid silmas pidama, on käibemaksukohustuslaseks saamine ja sellega seotud maksustrateegiad. Käibemaksukohustuslaseks registreerimine võib olla vajalik, eriti kui ettevõte tegutseb mitmesugustes valdkondades või teenib tulu erinevate klientidega. Oluline on kaaluda, kuidas käibemaks mõjutab ettevõtte hindu ja kliente ning millised on parimad viisid selle optimeerimiseks ja maksukohustuste vältimiseks.

Kui ettevõtja saab käibemaksukohustuslaseks, on oluline luua süsteem maksude kogumiseks ja arvestamiseks, et vältida makseraskusi. Üks võimalus on kasutada kasum esimesena süsteemi, kus igakuiselt arvestatakse kindel protsent müügitulust kõrvale, et katta tulevased maksukohustused. See aitab tagada, et ettevõttel on alati piisavalt raha maksude tasumiseks ja vähendab ootamatute kulude riski.

 

Töötamine käibemaksukohustuslasena

Käibemaksukohustuslaseks saamine toob kaasa mitmeid kohustusi ja võimalusi. Ettevõtjana pead esitama igakuiselt käibedeklaratsioone ning hoidma raamatupidamist korras vastavalt kehtivatele seadustele. Samas võimaldab käibemaksukohustuslane olla ka teatud kulude optimeerimise võimalusi, näiteks saad tagasi ostetud kauba käibemaksu.

 

Käibemaksu muudatused ja üleminekusätted

Üks suurimaid muudatusi, mis ettevõtjaid puudutab, on käibemaksu tõus. 2024. aastal tõusis käibemaks 20%-lt 22%-le, mis tähendab märkimisväärset mõju nii ettevõtetele kui ka tarbijatele. Oluline on mõista üleminekusätteid, mis võimaldavad teatud tingimustel veel kasutada ka varasemat 20% käibemaksu määra.

Näiteks, kui sul on pikaajaline leping, mis sõlmiti enne käibemaksu tõusu, võid jätkata arvete esitamist 20% käibemaksuga kuni 2025. aasta lõpuni. Siiski on oluline olla tähelepanelik, sest uued projektid ja lepingud järgivad juba kehtivat 22% käibemaksu määra.

 

Ettevõtlusega seotud maksualased väljakutsed ja lahendused

Ettevõtlusega kaasnevad mitmed maksualased väljakutsed, alates palgamaksetest kuni käibemaksuni. Ettevõtja peab tagama, et kõik maksud tasutakse õigeaegselt ja õigesti ning ettevõtte raamatupidamine on korras. Raamatupidamine on äärmiselt oluline ettevõtte majandustegevuses, aidates jälgida sissetulekuid, väljaminekuid ja maksukohustusi.

 

Üks viis maksualaste väljakutsetega toimetulemiseks on leida usaldusväärne raamatupidamisteenuse pakkuja, kes saab aidata ettevõttel jälgida ja hallata oma rahandust. Samuti on oluline jälgida maksuseaduste muudatusi ja kohaneda nendega vastavalt, et vältida võimalikke trahve või muid probleeme maksudeklaratsioonide esitamisel.

 

Digiteenuste käibemaksu optimeerimine ja maksukohustuste vältimine

Digiteenuste pakkumine on muutunud üha populaarsemaks, kuid see toob kaasa ka uusi maksuküsimusi. Näiteks platvormidel osutatavate teenuste käibemaksu optimeerimine ja maksukohustuste vältimine võivad olla keerulised, eriti kui teenuseid osutatakse mitmes erinevas riigis.

Ettevõtjad peaksid uurima erinevaid käibemaksurežiime ja strateegiaid, et leida parim viis maksukohustuste minimeerimiseks ja õiglase maksustamise tagamiseks. Samuti on oluline jälgida maksuameti nõudeid ja tagada, et kõik maksudokumendid oleksid korrektselt täidetud ja esitatud.

 

Kokkuvõte

Üldiselt on maksureformid osa ettevõtlusest ja ettevõtjad peavad olema valmis nendega kohanema. Parim viis seda teha on olla hästi informeeritud, hoida raamatupidamine korras ning vajadusel konsulteerida professionaalse raamatupidajaga, et saada nõuandeid ja tuge maksumuudatustega toimetulekul ning tagada ettevõtte edukas areng ja kasv.

Katrini tegemistel saad silma peal hoida: 

https://sinufirma.ee/

https://naisedettevotjaks.ee/

https://www.facebook.com/people/Katrin-Bouziane 

Ei jõua ära oodata järgmist podcasti osa?

Ühine Inspiraatorid Facebooki grupiga ja saad vaadata #õppimisneljapäevade live sessioone koos teiste inspiraatoritega kuu aega enne kui need podcastina välja tulevad. Samuti saad jooksvalt tekkivatele küsimustele ka kiirelt asjakohased vastused.

Liitu Inspiraatoritega: www.facebook.com/groups/inspiraatorid/ 

Inspiraatorid podcast

https://www.instagram.com/inspiraatorid/

 

Sigrit Säga

https://www.facebook.com/sigritsaga

https://www.instagram.com/sigrit.saga