Motivatsioon on üks oluline tegur, mis aitab meil oma eesmärke saavutada ja edukalt läbi elu navigeerida. Kuid erinevatel inimestel võib motivatsiooni allikaid olla erinevaid ning nende mõju võib varieeruda sõltuvalt situatsioonist.

Väline motivatsioon

Üks levinud motivatsiooni tüüp on väline motivatsioon. See tähendab, et meie tegevusi mõjutavad välised stiimulid, nagu näiteks palk, preemiad või karistused. Väline motivatsioon võib olla kasulik, et motiveerida meid tegema asju, mida me ise väga ei naudi, kuid see ei ole pikas perspektiivis eriti efektiivne. Kui meie ainus motivaator on vältida negatiivseid tagajärgi, siis meie huvi ja entusiasm töö tegemiseks kahaneb kiiresti.

Sisemine eesmärgipõhine motivatsioon

Teine motivatsiooni tüüp on sisemine eesmärgipõhine motivatsioon, mis on loovam ja enesekesksem kui väline motivatsioon. Sisemine motivatsioon tähendab, et meie tegevusi mõjutavad meie enda eesmärgid, unistused ja väärtused.

Kui meie eesmärk on midagi saavutada või midagi enda sees avastada, siis see võib meid motiveerida ja inspireerida püüdlema oma unistuste poole. Kuid ka sisemine motivatsioon võib olla lühiajaline, sest kui meie eesmärk on saavutatud, siis võib tekkida tunne, et midagi on kadunud ja motivatsioon võib langema hakata.

Teekonnapõhine motivatsioon

Kolmas motivatsiooni tüüp on teekonnapõhine motivatsioon. See tähendab, et meie tegevusi mõjutavad teekond, mis meie ees seisab, mitte ainult lõppsihtpunkt. Teekonnapõhine motivatsioon keskendub protsessile, mitte ainult tulemusele.

Kui meie fookus on protsessil, siis võime leida rõõmu tegevusest endast, mitte ainult saavutusest. See võib aidata meil säilitada püsivat motivatsiooni, sest meie põhiline huvi on teekond, mitte ainult lõpp-punkt.

Igal motivatsiooni tüübil on oma eelised ja puudused ning nende kombinatsioon võib olla võti püsiva motivatsiooni leidmiseks.