Olles ise kirjutanud ingliskeelse ilukirjandusliku teose “Scarlet Dreams” ning hiljuti valmis saanud „Eduka veebikoolitusäri alustalad“ käsiraamatuga, soovin jagada oma õppetunde ja nõuandeid, et sul oleks parim võimalus oma raamatuga silma paista ning edu saavutada.

Eesmärkide seadmine ja vaatenurga valimine

Käsiraamatu kirjutamine erineb tihtipeale ilukirjandusliku teose loomisest, sest siin põhirõhk ei ole mitte ainult loo jutustamisel, vaid praktiliste teadmiste ja väärtuse edasiandmisel lugejale. Alustuseks on oluline määratleda, milliseid teadmisi ja oskusi soovid oma lugejale jagada ning millist probleemi või vajadust su raamat lahendab.

Struktureeritud lähenemine: Kondikava kasutamine

Õppetund minu esimesest raamatust aitas mul käsiraamatu kirjutamisel suuresti edasi – kondikava koostamine enne kirjutamist. Kui oled määranud teemad, millest soovid kirjutada, pane need loogilisse järjekorda ning lisa alampeatükid, mis võimaldavad sul edasi liikuda ilma inspiratsioonipuuduseta. Kui teemad on paigas, saad kirjutada järjest ja tulemus saab olema kiire ja ladus.

Lugejate usalduse võitmine ja edasimüük

Oluline arusaam on, et raamat ei ole lõppeesmärk, vaid vahend usalduse loomiseks ja lugeja juhendamiseks edasiste sammude suunas. Lugejad, kes leiavad su käsiraamatust väärtuslikke teadmisi, on avatumad kaaluma järgmisi samme, näiteks tasulisi tooteid või teenuseid, mida pakud. Seega, pane rõhku usaldusele ja kasulikkusele, mida su raamat pakub.

Proovilugejate valik ja tagasiside

Proovilugejad on hindamatu abi enne raamatu avaldamist, kuid suur hulk neid võib protsessi venitada. Vali proovilugejad hoolikalt ja eelista sihtgrupi liikmeid, kes on sinu raamatu teemast huvitatud. Pane paika tähtajad, selged tagasiside ootused ning juhised. Ära unusta, et proovilugejatele võib lasta vaadata raamatut enne keeletoimetaja kätte saatmist.

Sisu vormistamine ja toimetaja valik

Sisu vormistamine on oluline nii visuaalselt kui ka lugemismugavuse seisukohalt. Kasuta pealkirju, alampealkirju, loetelusid ja pilte, et muuta tekst köitvamaks ja struktureeritumaks. Toimetaja valik on samuti kriitiline – usaldusväärne toimetaja aitab sul teksti viimistleda ning veenduda, et see on vigadest vaba ja hästi loetav.

Käsiraamatu kirjutamine võib olla suurepärane võimalus jagada oma teadmisi ja kogemusi ning luua usaldust oma lugejaskonnaga. Fookuses peaks olema väärtuse pakkumine ning jätkuv suhtlus lugejatega, et nad jääksid sinu teemade juurde pikemaks ajaks.

Kui soovid kuulda lisateadmisi sellest, kuidas käsiraamatu sisu vormistada ja millised on head tavad toimetaja valimisel, kuula allolevad podcasti osa.