Tänapäeval seisame silmitsi mitmete väljakutsetega erinevates valdkondades ning nende edukaks juhtimiseks on oluline rakendada tõhusaid strateegiaid ja meetodeid. Sel sügisel avanes mul suurepärane võimalus korraldada koos Roland Tokko, Inga Lunge ja Edu Akadeemiaga väljakutse. Kahjuks „Uus algus“ siiski Eesti suurimaks väljakutseks ei saanud, sellegi poolest oli see suurim, mille korraldamise juures ise käe külge olen lüünud ning pakkus hindamatuid õppetunde. Milliseid hindamatuid õppetunde sain? Kuidas sujus tiimi juhtimine ning kuidas see aitas meil suurepärase tulemuseni jõuda?

Väljakutsele registreerus 8,1 tuhat osalejat

Selle väljakutse raames registreerus üllataval arvul inimesi – 8,1 tuhat osalejat. Lisaks sellele liitus 6,8 tuhat osalejat väljakutsega seotud Facebooki grupiga, kus jagati olulist teavet ning kus toimus elav arutelu. See suur osalejate hulk tõi kaasa mitmeid väljakutseid, mis nõudsid tõhusat ja organiseeritud juhtimist.

Tiimi juhtimine

Minu roll selles väljakutses oli erinev võrreldes varasemate väljakutsetega, sest seekord ei olnud mina sisu jagaja rollis. Minu vastutus oli tagada, et kõik vajalikud ülesanded saaksid tehtud ning tiim toimiks sujuvalt. See roll tõi kaasa suurema vastutuse, kuna pidin jälgima suure brändi standardeid ning tiimi juhtimise aspekte, millega polnud varem kokku puutunud.

Suurem tiim = Suurem ajakulu

Suurema tiimi olemasolu tõi endaga kaasa nii ajalisi kui ka protsessuaalseid väljakutseid. Kõik materjalid vajasid mitmekordset kontrolli enne, kui need said heakskiidu kasutamiseks. See protsess võib olla aeganõudev, kuid see tagas veatute tulemuste saavutamise. Samas oli selge, et selline süsteem nõudis rohkem aja varumist ja täpsemat planeerimist kiirete ülesannete jaoks.

Moderaatorid ja kaasatud osalejad

Suure osalejate arvu tõttu ei olnud võimalik üksi jälgida väljakutse Facebooki grupi reeglite täitmist ning vastata osalejate küsimustele. Selleks kaasasime vabatahtlikud moderaatorid osalejate seast, mis aitas oluliselt kaasa grupi dünaamika säilitamisele. Samuti julgustasime osalejaid teavitama võimalikest reegliterikkumistest, mis võimaldas meil kiiresti ja tõhusalt sekkuda.

Eesti suurima väljakutse korraldamine oli mulle õpetlik ja väärtuslik kogemus, mis rikastas minu teadmisi tiimi juhtimise ning suurürituste organiseerimise valdkonnas. Suur osalejate arv nõudis hoolikat planeerimist, ressurside tõhusat jaotamist ning kiiret reageerimist ootamatustele. Kaasates moderaatoreid ja kaasates aktiivselt osalejaid, suutsime tagada sujuva protsessi ning kvaliteetse tulemuse.