Perekondliku keskkonna mõju enesearengule ja unistuste täitumisele on hindamatu. Jagan sinuga, kuidas minu vanemad, Epp ja Tarmo, lõid inspireeriva keskkonna, mis julgustas nii nende endi kui ka meie pere laste enesearengut ning viis nad unistuste täitumiseni. Läbi katsumuste ja pühendumise näitavad nad, kuidas pere saab olla tõeliseks toeks individuaalsetel teekondadel.

Finantsiline vabadus

Mu vanemad püstitasid ambitsioonika eesmärgi saavutada finantsiline vabadus enne 45. eluaastat. Ehkki nad sellele jõudsid aasta hiljem, õpetas see eesmärk neid sihikindlusele ja visadusele. See näitab, kuidas pikaajaline visioon võib pakkuda suunda ja eesmärgikindlust.

Julge Pealehakkamine Raskustes

Minu isa, Tarmo, kaotas minu sünniga samaaegselt töö ettevõtte pankroti tõttu, kuid ta ei andnud alla. Ta asutas oma firma, võttes endise töökoha kliendid tagasi. See julge samm raskustes õpetas, et ebaõnnestumine võib olla uue alguse võti ning et raskused võivad varjata võimalusi.

Pidev eneseareng ja õppimine

Epp ja Tarmo avastasid Robert Kiyosaki raamatud ja Cashflow klubid, mis juhatasid neid investeerimismaailma. Nad võtsid aega igal nädalal kohtumisteks ja eneseharimiseks. See näitab, kuidas pidev õppimine ja eneseareng on olulised sammud unistuste saavutamise suunas.

Laste kaasamine otsustusprotsessidesse

Minu vanemad julgustasid meid varakult osalema otsustusprotsessides, valides kooli ja huviringe. See õpetas meile vastutustundlikkust, iseseisvust ja enesejuhtimist.

Rahaline haridus lapsepõlves

Vanemad suunasid meid õppima rahast ja investeerimisest. Ma võttis sellest võimalusest 100% ning käisin erinevatel üritustel ja koolitustel. See näitab, kuidas varajane rahaline haridus saab olla tugev alus edasisele enesearengule.

Minu pere lugu illustreerib, kuidas inspireeriv keskkond ja pühendumine enesearengule võivad viia unistuste täitumiseni. Minu vanemate julge pealehakkamine raskustes, pidev õppimine, laste kaasamine otsustusprotsessidesse ning rahaline haridus loovad tervikliku pildi sellest, kuidas perekond saab olla toeks individuaalsetel teekondadel.

Kui tahad täpsemalt teada, milline olin mina lapsepõlves ja mis kadalippe mu vanemad lisaks eesnimetatutele läbi pidid käima, siis kuula allolevat podcasti osa.