Erimeelsuste ära hoidmine ja lahendamine puudutab meid kõiki, sõltumata sellest, millises valdkonnas me töötame või millised on meie koostööpartnerid. Nimelt, koostöös teistega võib alati tekkida erimeelsusi, mis võivad kaasa tuua negatiivseid tagajärgi. Kuidas neid erimeelsusi ennetada ja rahumeelselt lahendada? Sellest rääkisime koos virtuaalassistent Liina Ostumaaga.

Selged tingimused ja kirjalikud kokkulepped

Liina rõhutab, et erimeelsused tekivad sageli just kogenematusest. Oluline on juba alguses mõelda läbi ja planeerida erinevad aspektid, mis võiksid erimeelsusi ära hoida. Näiteks võiks müügilehel olla selged tingimused ja garantiid, et klient teaks, mida oodata. Samuti on oluline kommunikeerida olulist informatsiooni mitu korda, et see jääks kliendile selgeks. Kui tegemist on koostööga teiste partneritega, võib kirjalik leping või konfidentsiaalsuslepe olla abiks, et selgeks teha kõik kokkulepped.

Oluline on ka jälgida, et suulised kokkulepped saaksid hiljem kinnitatud kirjalikult, näiteks meili teel. See aitab vältida segadusi ja erinevaid tõlgendusi. Erimeelsuste vältimise võtmeks on ennetamine ja läbimõtlemine. Kogemused erimeelsuste lahendamisel aitavad meil õppida ning järgmisel korral paremini planeerida ja reguleerida olukordi.

Õppimine ja kasvamine läbi erimeelsuste

Eriti algajatel võib olla keeruline kõiki olukordi ette näha ja ennetada, kuid just erimeelsuste kogemine aitab meil kasvada ja õppida. Liina tõi ka välja, et erimeelsused võivad olla vajalikud, et õppida nendega toime tulema ning järgmisel korral paremini tegutsema.

Aktiivne suhtlus ja suhtlemisoskused

Erimeelsuste ära hoidmine ja rahumeelne lahendamine nõuavad meilt pidevat tähelepanu ja valmisolekut avatud suhtluseks. Kogemused erimeelsuste lahendamisel annavad meile võimaluse õppida ning paremini ette valmistuda tulevikuks. Oluline on mõista, et erinevad vaated ja huvid on loomulik osa ühiskonnast ning konfliktide vältimiseks ja nendega konstruktiivselt tegelemiseks on vaja aktiivset pingutust ning suhtlemisoskusi.