Kulude hindamine on oluline nii neile, kes on juba ettevõtja staatusesse astunud kui ka neile, kes tegelevad palgatöö kõrvalt omaettevõttega. Seda teemat aitab selgitada Katrin Bouziane, kellel on üle 20-aastane kogemus raamatupidamise valdkonnas ning kes on olnud ka ettevõtja juba 12 aastat. Hiljuti hakkas ta tegelema ka koolituste andmisega, et aidata inimestel alustada ettevõtlusega.

Kulude kontrolli all hoidmine

Võibolla ka sina oled olnud kohas, kus ettevõtte müügikäive kasvab, kuid kasum ei tundu samasuguselt kasvavat. See võib olla tingitud kulude kasvamisest kiiremini kui müügitulu. Samuti võib see ka tuleneda käibelõksust, ehk suuremad tulud toovad kaasa suuremad kulud.

Katrin toob välja olulise aspekti, et kuludega tuleks olla alati konservatiivne ning teha igakuine ülevaade, et hinnata, millised kulud on vajalikud ja millised mitte. Üks võimalus kulude kontrollimiseks on luua eraldi pangakontod erinevateks kululiikideks, et hoida neid kontrolli all ja vältida liigset kulutamist.

Kas see on investeering või lihtsalt kulu?

Koolituste puhul on oluline mõelda, kas need aitavad sul enda ettevõtet arendada ja kas nendest saadud teadmised aitavad tulu teenida. Samuti on mõistlik hinnata, millised kulutused on vajalikud ja kas neid saaks odavamalt teha või alternatiivseid viise kasutada.

Kriitiliselt tuleb vaadata ka enda arendamiseks koolitustel osalemise kulud. Ettevõtte alt võid tasuda kursuste eest, mis aitavad seda edasi arendada, ehk paremini müüa või annab teadmisi, mida saab kasutada selleks, et su ettevõte saaks paremini toimida. Need kulud ei peaks olema lihtsalt selleks, et kulusid tekitada või enda tarbimiseks, vaid neil peaks olema kasu moment – mõelda, kuidas saad neid teadmisi ja koolitusi ära kasutada, et see kulu hakkaks sulle tulu tooma.

Kulude kontrollimine ja hindamine on oluline osa ettevõtte tõhusast juhtimisest ning võib aidata saavutada suuremat kasumit ja stabiilsust. Vaata üle kõik kulud, leia alternatiive, kasuta automatiseerimist ning tee teadlikke otsuseid, mis toovad ettevõttele reaalset kasu.

Katrini tegemisi saad jälgida: 

https://naisedettevotjaks.ee/kogukond/

https://sinufirma.ee/