Sotsiaalmeedia ja interneti laiaulatuslik levik on muutnud videoturunduse aina populaarsemaks. Turundusmaastikul kehtestatakse uusi norme ja videomaterjal seisab esirinnas. Videote mõju äritegevusele võib olla võimas – see haarab vaataja tähelepanu ja loob emotsionaalse seose, mida tekst või pilt üksi ei suuda. Videote turunduslik potentsiaal on lai, eriti kui soovid tuua esile oma tooteid või teenuseid ning jõuda tõhusamalt oma sihtrühmani.

Hypnofilms’i video­produktsiooni projektijuht Mark Väljak jagab oma kogemustest tulenevaid teadmisi, et aidata teistel mõista, kuidas videoid tõhusalt kasutada toodete ja teenuste reklaamimisel. Ta on näinud ja kogenud, kuidas videod võivad mõjutada ettevõtte turundusstrateegiat, tuues kaasa tugeva ja otseste tulemuste põhjal loodud seose sihtrühma ja ettevõtte vahel.

 

Videostrateegia loomine

Videote strateegia kavandamine algab sügavast ettevõtte valdkonna ja sihtrühma mõistmisest, samuti tarbimisharjumustest erinevates turunduskanalites. Edukas strateegia hõlmab mitmekülgset videote integreerimist erinevatesse kanalitesse, võimaldades seeläbi mitmekülgset ja huvitavat infot klientidele edastada.

Videote kasutamisel toodete ja teenuste tutvustamiseks on oluline mõista erinevate videoliikide potentsiaali ja eesmärki. Näiteks tootekirjeldusvideod on suurepärane vahend, et tutvustada oma toodet või teenust ning selgitada nende eeliseid ja eripärasid. Need videod aitavad potentsiaalsetel klientidel paremini mõista, miks peaksid nad just sinu toodet või teenust valima.

Üks praktiline näide on Nopri Talu, kes on suurepärane eeskuju pidevusest ja järjepidevast videote loomisest. Nende poolt regulaarselt avaldatud videod on suurendanud oluliselt bränditeadlikkust ning tõstnud klientide huvi nende pakutavate toodete vastu. Nende videote sisu on haarav, informatiivne ja suudab klientidele pakkuda väärtuslikku infot, mis omakorda on aidanud kaasa ettevõtte nähtavuse suurenemisele turul.

 

Videoturundusega alustamine

Järkjärguline edasiliikumine video turunduses on eriti oluline alustavatele ettevõtetele. Alguses keskendutakse peamiselt brändi nähtavaks muutmisele, kasutades selleks lihtsaid videoid erinevates platvormides. Videote loomine ei nõua suuri investeeringuid ega keerukaid vahendeid, vaid pigem pühendumist ning soovi oma sõnumit edastada. See lähenemine võimaldab ettevõtetel alustada turundustegevust minimaalsete kuludega, kuid samal ajal jõuda oma sihtrühmani efektiivselt.

 

Videoturunduse tõhususe mõõtmine

Videote tõhusust saab mõõta mitmel viisil, sõltuvalt seatud eesmärkidest. Näiteks reklaamides saad jälgida klikke ja ostude arvu, mis annab aimu videoreklaami otsestest müügitulemustest. Samas, kui eesmärk on luua pikaajalisi suhteid klientidega, võib olla oluline jälgida klientide tagasisidet ja soovitusi. See annab aimu sellest, kui tõhusad ja köitvad on su loodud videod ning kuidas need mõjutavad klientide arvamusi ja ostukäitumist.

 

Visuaalse informatsiooni lisamine

Visuaalne informatsioon, nagu subtiitrid ja esiletõstetud võtmesõnad, on olulised, sest need võimaldavad saada sama informatsiooni ka siis, kui videot vaadatakse ilma helita. Subtiitrid teevad videote sisu kättesaadavaks erinevatele vaatajatele ning esiletõstetud võtmesõnad suunavad tähelepanu olulistele punktidele, tagades sõnumi selguse ja mõistetavuse.

 

Videturunduse mõju müügile

Videote mõju müügile on märkimisväärne, kus selgitavad videod võivad suurendada müügiedu kuni 80%. Need videod annavad toodetele või teenustele sügavama ja paremini mõistetava konteksti, suunates potentsiaalseid kliente nende soovitud valikuni. Lisaks mõjutavad hästi loodud videod oluliselt brändi tugevdamist, kuna need aitavad luua usaldust ja pikaajalist seost klientidega. Need loovad platvormi, kus brändi lugu, väärtused ja sõnumid saavad kujuneda selgelt ja emotsionaalselt, võimaldades seeläbi klientidel tunda end tihedamalt seotuna ja usaldavamalt brändiga.

 

Koostööpartnerite kaasamine

Sobiva partneri leidmine võib mängida olulist rolli kvaliteetse ja eduka videomaterjali loomisel. Oluline on valida partner, kellel on varasem kogemus sarnaste projektidega ning kes mõistab sinu ettevõtte väärtusi ja eesmärke. Investeerimine kvaliteetsesse koostööpartnerisse tasub ennast pikemas perspektiivis ära, aidates tagada, et videotesse pannakse õige sõnum ja need kannavad edasi sinu brändi terviklikku lugu. Õige partnerlus võib olla võtmeteguriks selles, kuidas sinu ettevõte end vaatajatele esitleb ja millist muljet see jätab.

 

Video sisu valik vastavalt eesmärgile

Kui soovid tõsta bränditeadlikkust, võib olla kasulik keskenduda pigem loovatele stsenaariumidele või lähenemistele, ilma tegevusele kutseta. Samas, kui eesmärk on müüa tooteid või suurendada osavõttu üritustest, on oluline lisada selge ja otsene kutse tegevuseks, mis suunab vaataja konkreetsele järgmisele sammule. Õige sisutüübi valimine aitab tagada, et sinu sõnum jõuab õigete vaatajateni ja toetab sinu eesmärke.

 

Kokkuvõte

Videoturundus on dünaamiline ja võimsa mõjuga vahend, mis avab ettevõtetele uksi nende brändide tutvustamisel ja nendega seotud sõnumite edastamisel. Videomaterjali tugevus seisneb selle haaravuses ja võimes luua sügavam seos sihtrühmaga, mis omakorda võib oluliselt mõjutada nende ostukäitumist ja brändilojaalsust. Õige partnerluse, läbimõeldud strateegia ning mitmekülgse sisuloomega saab videoid kujundada võimsateks tööriistadeks, mis toetavad ettevõtte kasvu ja nähtavust turul.

 

Marki e-raamat eksklusiivselt Inspiraatoritele: https://sigritsaga.ee/MarkValjak

Marki tegemiste kohta saad täpsemalt vaadata:

https://www.hypnofilms.com/

https://www.linkedin.com/in/markvaljak/